Het allerergste.

‘Wat is het allerergste dat je in je werk hebt meegemaakt?’, wordt mij regelmatig gevraagd. Mijn eerste reactie is meestal dat ik nog wel mazzel heb. Sommige collega’s hebben, volgens mij, veel meer meegemaakt. Maar de film loopt al en er komen momenten voorbij die ik...